Понеділок, 24.02.2020, 05:22
Приветствую Вас, Гість

 МІСЬКЕ  МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ   

ВЧИТЕЛІВ  2  КЛАСІВ  НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ

                        ШКОЛИ    ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ                                                                                                                              

    Методична тема: "Створення освітньо-виховного середовища, як чинника розвитку ключових компетентностей молодших школярів в умовах Нової української школи" 

         Задачі ММО:  - активна реалізація завдань нового Державного стандарту початкової                                                   освіти та Нової української школи;

                                     - реалізація Концепції національно-патріотичного виховання молодших                                                 школярів;

                                     - проведення системи заходів та надання методичної допомоги вчителям                                              початкових класів, спрямованих на підвищення їх професійної                                                             компетентності, безперервного фахового вдосконалення  та створення                                                позитивного педагогічного іміджу;

                                     - спрямування роботи ММО на забезпечення сучасного рівня викладання;                                               впровадження у освітній процес підходів, прийомів та методів, що

                                        сприятимуть   реалізації ідей інтеграції, дослідницького підходу до

                                        навчання, формуванню та    розвитку ключових компетенцій особистості;

                                    - дослідженн та апробація новітніх модернізованих форм і методів навчання                                         та виховання учнів початкової школи;

                                     -  залучення членів ММО до участі в професійних конкурсах, наукових

                                        конференціях, до поширення досвіду серед вчителів міста та району

                                        і в друкованих виданнях. 

Інформація

про наявність покрокових документів про підвищення кваліфікації

вчителями початкової школи,

які з 1 вересня 2018 року  працюють  в 1 класі  м. Лиман